Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 6

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 6
Anh

Giá trị :€1670000000

Bảng xếp hạng trong mùa[FIFA 4]

Anh

Wembley Stadium (London)

0 : 1

Iceland
Iceland

Giá trị :€34800000

Bảng xếp hạng trong mùa[FIFA 72]

Thời tiết:Trời âm u,+16°C,4m/s,SW wind,762mmhg,Độ ẩm:67%