Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 6

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 6
Pháp

Giá trị :€1250000000

Bảng xếp hạng trong mùa[FIFA 2]

Pháp

Matmut-Atlantique (Bordeaux)

0 : 0

Canada
Canada

Giá trị :€189800000

Bảng xếp hạng trong mùa[FIFA 49]

Thời tiết:Không mây,+17°C,3m/s,W wind,760mmhg,Độ ẩm:76%