Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 5

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 5
Gambia U20 (w)
Gambia U20 (w)

1 : 1

Guinea Bissau U20 (W)
Guinea Bissau U20 (W)