Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 6

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 6
Germany (w) U16
Germany (w) U16

2 : 4

USA U16 (W)
USA U16 (W)