Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 6

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 6
Gibraltar

Giá trị :€1790000

Bảng xếp hạng trong mùa[FIFA 203]

Gibraltar

0 : 2

Scotland
Scotland

Giá trị :€239400000

Bảng xếp hạng trong mùa[FIFA 39]

Thời tiết:Có mây,23°C ,3m/s,SSE wind,760mmhg,Độ ẩm:65%