Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 5

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 5
Guatemala

Bảng xếp hạng trong mùa[FIFA 108]

Guatemala

1 : 1

Nicaragua
Nicaragua

Bảng xếp hạng trong mùa[FIFA 135]

Thời tiết:Không mây,23°C ,6m/s,NW wind,761mmhg,Độ ẩm:44%