Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 5

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 5
Guinea U20 (W)
Guinea  U20 (W)

2 : 0

Sierra Leone (w) U20
Sierra Leone (w) U20