Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 5

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 5
Hungary U19 (W)
Hungary U19 (W)

1 : 7

Finland (w) U18
Finland (w) U18