Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 6

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 6
Hungary U19 (W)
Hungary U19 (W)

2 : 3

Finland (w) U18
Finland (w) U18