Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 6

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 6
Ý

Giá trị :€757000000

Bảng xếp hạng trong mùa[FIFA 9]

Ý

Carlo Castellana Stadium (Empoli)

1 : 0

Bosnia & Herzegovina
Bosnia & Herzegovina

Giá trị :€90600000

Bảng xếp hạng trong mùa[FIFA 74]

Thời tiết:Trời âm u,23°C ,3m/s,SSE wind,754mmhg,Độ ẩm:72%