Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 6

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 6
Kazakhstan U19 (W)
Kazakhstan U19 (W)

2 : 0

Kyrgyzstan (w)U19
Kyrgyzstan (w)U19