Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 5

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 5
Liberia U20(w)
Liberia U20(w)

2 : 0

Guinea  U20 (W)
Guinea U20 (W)