Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 5

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 5
Liberia U20(w)
Liberia U20(w)

1 : 1

Guinea Bissau U20 (W)
Guinea Bissau U20 (W)