Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 5

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 5
Liberia U20(w)
Liberia U20(w)

7 : 0

Mauritania U20 (W)
Mauritania U20 (W)