Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 6

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 6
Mexico

Giá trị :€212800000

Bảng xếp hạng trong mùa[FIFA 14]

Mexico

2 : 3

Brazil
Brazil

Giá trị :€1190000000

Bảng xếp hạng trong mùa[FIFA 5]

Thời tiết:Không mây,+29°C,3m/s,SSE wind,758mmhg,Độ ẩm:68%