Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 6

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 6
Mexico

Giá trị :€212800000

Bảng xếp hạng trong mùa[FIFA 14]

Mexico

0 : 4

Uruguay
Uruguay

Giá trị :€404200000

Bảng xếp hạng trong mùa[FIFA 15]

Thời tiết:Có mây,+28°C,5m/s,NW wind,755mmhg,Độ ẩm:18%