Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 5

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 5
Northern Ireland U18
Northern Ireland U18

1 : 2

Morocco U18
Morocco U18