Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 6

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 6
Northern Ireland U19
Northern Ireland U19

2 : 2

Slovakia U19
Slovakia U19