Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 6

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 6
Bắc Ireland

Giá trị :€33050000

Bảng xếp hạng trong mùa[FIFA 73]

Bắc Ireland

2 : 0

Andorra
Andorra

Giá trị :€2130000

Bảng xếp hạng trong mùa[FIFA 164]

Thời tiết:Trời âm u,21°C ,3m/s,ENE wind m/s,761mmhg,Độ ẩm:84%