Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 5

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 5
Poland (W) U23
Poland (W) U23

2 : 3

Germany U20 (W)
Germany U20 (W)