Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 5

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 5
Poland U16
Poland U16

4 : 3

Czech Republic U16
Czech Republic U16