Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 5

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 5
Portugal U16 (W)
Portugal U16 (W)

0 : 4

Austria U17 (W)
Austria U17 (W)