Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 5

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 5
Portugal U16 (W)
Portugal U16 (W)

3 : 2

France U16 (W)
France U16 (W)