Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 6

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 6
Portugal U18
Portugal U18

1 : 1

Czech Republic U18
Czech Republic U18