Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 5

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 5
Puerto RicoU16
Puerto RicoU16

1 : 2

Honduras U16
Honduras U16