Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 6

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 6
Romania

Giá trị :€95730000

Bảng xếp hạng trong mùa[FIFA 46]

Romania

Steaua (Bucharest)

0 : 0

Liechtenstein
Liechtenstein

Giá trị :€850000

Bảng xếp hạng trong mùa[FIFA 202]

Thời tiết:Có mây,25°C ,1m/s,S wind,760mmhg,Độ ẩm:49%