Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 6

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 6
Senegal (W)
Senegal (W)

Stade Lat Dior (Thiès)

1 : 1

South Africa (W)
South Africa (W)

Thời tiết:Có mây,+28°C,7m/s,N wind,760mmhg,Độ ẩm:56%