Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 6

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 6
Senegal (W)
Senegal (W)

Stade Lat Dior (Thiès)

0 : 2

South Africa (W)
South Africa (W)

Thời tiết:Không mây,+29°C,7.2m/s,NNW wind m/s,758mmhg,Độ ẩm:57%