Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 5

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 5
Senegal (w)U20
Senegal (w)U20

2 : 0

Gambia U20 (w)
Gambia U20 (w)