Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 5

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 5
Serbia (w) U16
Serbia (w) U16

1 : 2

Finland (w)U16
Finland (w)U16