Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 5

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 5
Slovakia (w) U16
Slovakia (w) U16

1 : 1

Italy U16 (W)
Italy U16 (W)