Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 6

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 6
Slovakia

Giá trị :€126500000

Bảng xếp hạng trong mùa[FIFA 48]

Slovakia

City Arena (Trnava)

4 : 0

Wales
Wales

Giá trị :€168530000

Bảng xếp hạng trong mùa[FIFA 29]

Thời tiết:Trời âm u,18°C ,4m/s,NNE wind,755mmhg,Độ ẩm:100%