Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 5

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 5
Spain U19 (W)
Spain U19 (W)

3 : 0

USA U19 (W)
USA U19 (W)

Thời tiết:Có mây,23°C ,7m/s,E wind,760mmhg,Độ ẩm:66%