Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 6

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 6
Sweden U19 (W)
Sweden U19 (W)

3 : 1

Denmark U19 (W)
Denmark U19 (W)