Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 5

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 5
Switzerland (w) U16
Switzerland (w) U16

3 : 0

Latvia (w) U16
Latvia (w) U16