Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 6

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 6
Tajikistan U20
Tajikistan U20

1 : 1

Belarus U19
Belarus U19