Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 6

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 6
Tajikistan U20
Tajikistan U20

2 : 2

Belarus U19
Belarus U19