Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 6

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 6
Trinidad And Tobago (W)
Trinidad And Tobago (W)

0 : 1

Aruba (W)
Aruba (W)

Thời tiết:Có mây,+28°C,8m/s,E wind,758mmhg,Độ ẩm:88%