Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 6

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 6
USA (W)
USA (W)

Allianz Field (Saint Paul)

3 : 0

Republic of Korea (W)
Republic of Korea (W)

Thời tiết:Trời âm u,+19°C,1m/s,WNW wind,751mmhg,Độ ẩm:96%