Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 6

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 6
USA U20 (W)
USA U20 (W)

3 : 0

Nữ U20 Hàn Quốc
Nữ U20 Hàn Quốc