Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 6

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 6
USA

Giá trị :€322800000

Bảng xếp hạng trong mùa[FIFA 11]

USA

Camping World (Orlando)

1 : 1

Brazil
Brazil

Giá trị :€1190000000

Bảng xếp hạng trong mùa[FIFA 5]

Thời tiết:Trời âm u,+27°C,2m/s,ESE wind,759mmhg,Độ ẩm:90%