Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 6

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 6
Uruguay (W)
Uruguay (W)

Luis Franzini (Montevideo)

2 : 1

Russia (W)
Russia (W)

Thời tiết:Trời âm u,+10°C,1m/s,SSE wind,772mmhg,Độ ẩm:64%