Đã hoàn thành

Giao Hữu Quốc TếTháng 5

Giao Hữu Quốc Tế Tháng 5
Wales U16
Wales U16

1 : 4

Czech Republic U16
Czech Republic U16