Đã hoàn thành

MLS Mỹ

MLS Mỹ
Charlotte FC

Bảng xếp hạng trong mùa[MLS Mỹ 6]

Charlotte FC

Bank of America Stadium

1 : 0

DC United
DC United

Giá trị :€27030000

Bảng xếp hạng trong mùa[MLS Mỹ 10]

Thời tiết:Có mây,+29°C,3m/s,E wind,762mmhg,Độ ẩm:50%