Đã hoàn thành

MLS Mỹ

MLS Mỹ
Chicago Fire

Giá trị :€25700000

Bảng xếp hạng trong mùa[MLS Mỹ 14]

Chicago Fire

Soldier Field

2 : 1

LA Galaxy
LA Galaxy

Giá trị :€34180000

Bảng xếp hạng trong mùa[MLS Mỹ 0]

Thời tiết:Trời âm u,18°C ,2m/s,W wind,759mmhg,Độ ẩm:95%