Đã hoàn thành

MLS Mỹ

MLS Mỹ
Colorado Rapids

Giá trị :€25350000

Bảng xếp hạng trong mùa[MLS Mỹ 0]

Colorado Rapids

Dick's Sporting Goods Park

4 : 1

CF Montreal
CF Montreal

Giá trị :€21250000

Bảng xếp hạng trong mùa[MLS Mỹ 12]

Thời tiết:Có mây,+24°C,3m/s,S wind,758mmhg,Độ ẩm:30%