Đã hoàn thành

MLS Mỹ

MLS Mỹ
DC United

Giá trị :€27030000

Bảng xếp hạng trong mùa[MLS Mỹ 10]

DC United

Audi Field

0 : 1

Atlanta United FC
Atlanta United FC

Giá trị :€49380000

Bảng xếp hạng trong mùa[MLS Mỹ 13]

Thời tiết:Có mây,+27°C,4m/s,SSE wind,770mmhg,Độ ẩm:54%