Đã hoàn thành

MLS Mỹ

MLS Mỹ
DC United

Giá trị :€27030000

Bảng xếp hạng trong mùa[MLS Mỹ 9]

DC United

Audi Field

1 : 1

Chicago Fire
Chicago Fire

Giá trị :€25700000

Bảng xếp hạng trong mùa[MLS Mỹ 14]

Thời tiết:Trời âm u,26°C ,3m/s,S wind,758mmhg,Độ ẩm:62%