Đã hoàn thành

MLS Mỹ

MLS Mỹ
DC United

Giá trị :€27030000

Bảng xếp hạng trong mùa[MLS Mỹ 10]

DC United

Audi Field

2 : 2

Toronto
Toronto

Giá trị :€38780000

Bảng xếp hạng trong mùa[MLS Mỹ 6]

Thời tiết:Có mây,23°C ,3m/s,S wind,765mmhg,Độ ẩm:48%