Đã hoàn thành

MLS Mỹ

MLS Mỹ
FC Cincinnati

Giá trị :€24980000

Bảng xếp hạng trong mùa[MLS Mỹ 2]

FC Cincinnati

TQL Stadium

0 : 2

Nashville SC
Nashville SC

Bảng xếp hạng trong mùa[MLS Mỹ 11]

Thời tiết:Trời âm u,+19°C,2m/s,W wind,765mmhg,Độ ẩm:61%